Управителен съвет:

 

Славка Бозукова – председател и член на УС
Анета Дончева – член на УС
Екатерина Праматарова – член на УС
Д-р Полина Карастоянова – член на УС
Десислава Паунска – член на УС
Сиемон Василев – член на УС

 

Контролен съвет:

 

Адв. Янита Тончева – председател и член на КС

Александър Карастоянов – член на КС
Елка Каменова – член на КС

 

Обществен съвет:

 

Искра Михайлова – председател и член на ОС
Проф. Христо Смоленов – член на ОС
Филип Петрунов – член на ОС
проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак – член на ОС
Меглена Плугчиева – член на ОС
проф. Пламен Моллов – член на ОС
арх. Десислава Димитрова – член на ОС
Валерия Велева