Издава ЕКРИТ МЕДИА  ООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
Бул. “Александър Стамболийски“  55
1000 София

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

0886 138 529