• Европа Ностра
  • Медия „Стандарт“
  • Фондация „КРЕДО БОНУМ“
  • Сдружение „БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ“
  • Фондация „ГРИЖА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“
  • Сдружение „НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ“
  • УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО